Pura Ulun Danu Beratan

October 25, 2018

Ulun Danu Temple

Bali Ulun Danu Beratan Temple is a temple dedicated to the goddess of the lake is Ida Batari Dewi Ulun Danu on the edge of a huge […]
Contact Us